Nawigacja

Rekrutacja

Procedura

Rekrutacja -  MAJ - CZERWIEC 

 

Dokumenty konieczne do przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej:

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Świadectwo ukończenia danego etapu edukacyjnego bądź klasy
 • Podanie rodziców do dyrektora ZSS w Olkuszu o przyjęcie dziecka do Szkoły 
 • Podanie do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu o wydanie skierowania  do ZSS

 

Dokumenty konieczne do przyjęcia ucznia do Gimnazjum:

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Świadectwo ukończenia danego etapu edukacyjnego bądź klasy
 • Podanie rodziców do dyrektora ZSS w Olkuszu o przyjęcie dziecka do Szkoły 
 • Podanie do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu o wydanie skierowania  do ZSS

 

Dokumenty konieczne do przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Świadectwo ukończenia danego etapu edukacyjnego bądź klasy
 • Podanie rodziców do dyrektora ZSS w Olkuszu o przyjęcie dziecka do Szkoły 
 • Podanie do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu o wydanie skierowania  do ZSS

 

Dokumenty konieczne do przyjęcia ucznia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 • Podanie o przyjęcie do Szkoły z wyszczególnieniem kierunku kształcenia
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • Skierowanie do nauczania w Szkole
 • Aktualna opinia psychologiczno – pedagogiczna z Gimnazjum
 • Karta zdrowia i szczepień ucznia
 • Opinia wychowawcy z Gimnazjum
 • Dwie fotografie
 • Wyciąg z aktu urodzenia
 • Świadectwo ukończenia Gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego                                                                                                                                      Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywa się w formie elektronicznej lub w sekretariacie Szkoły.

 

 

Nabór uczniów prowadzony jest w trakcie roku szkolnego,

w miarę posiadanych miejsc.

 

Dokumenty do Zespołu Szkół Specjalnych należy składać

w sekretariacie Szkoły.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.

 

Dokumenty do pobrania :

PODANIE_ZSS.pdf

PODANIE_STAROSTWO.pdf

KARTA_ZAPISU_DO_SWIETLICY.pdf

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu
  ul. Kochanowskiego 2,
  Olkusz
 • 32 6450410

Galeria zdjęć